Fakturačné a kontaktné údaje spoločnosti ASAS, a.s.

Tomáša Růžičku 8500/23
010 01, Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: Sa, vložka č. 10697/L

IČO: 44 991 576
IČ DPH: SK2022912177

Telefón: +421 41 5630 052, +421 41 5630 206
Fax: +421 41 5630 052

Už čoskoro…

…sa presťahujeme do vlastných administratívnych priestorov.

Naša nová adresa bude:

K cintorínu 698/49A
010 01, Žilina – Bánová

Naša nová administratívno prevádzková budova v Žiline - Bánovej

Naša nová administratívno prevádzková budova v Žiline - Bánovej

Naša nová administratívno prevádzková budova v Žiline - Bánovej

Naša nová administratívno prevádzková budova v Žiline - Bánovej