• Vernostný program **Nakupuj a užívaj**

   

 • GRENSTAVE , s.r.o.

 • ENTE spol. s r.o.

 • Stavebniny Hayden

 • KARTEL NITRA, s.r.o

 • STAVMIX s.r.o.

 • STAVO ARTIKEL s.r.o.

 • Stavivo IBV, s.r.o.

 • Prima Slovakia,s.r.o.

 • SADRO s.r.o.

 • SLOSMAT, s. r. o.

 • SOF - STAVEBNINY

 • Tehelňa STOVA, spol. s r. o.

 • INGEMA s.r.o.

 • ORAVING stavebniny Dolný Kubín

 • PIL-STAV , pobočka Prešov

 • NBD Prievidza

Spoločnosť ASAS, a.s.

Spoločnosť ASAS , a.s. ( Aliancia stavebnín akciová spoločnosť ) je obchodná spoločnosť, ktorá bola založená 31.10.2009 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline. Jednou z hlavných náplní činnosti je nákup stavebného materiálu a jeho predaj prostredníctvom svojich partnerských spoločností.

Sme 11 rokov na trhu!

Pokračuje dynamický rozvoj spoločnosti. V súčasnosti zabezpečujeme služby pre 17 obchodných partnerov a celkovo 24 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska. Svojim partnerom poskytuje dodávateľský servis na špičkovej úrovni pri dodržaní konkurencieschopných cien dodávaného materiálu.

Spolupracujeme so všetkými významnými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov pre Slovensko. V portfóliu máme viac ako 70 dodávateľov.

Naďalej rozširujeme sortiment stavebného materiálu pre zabezpečenie komplexnosti v rámci dodávok pre stavebnú činnosť.

Motivujeme zákazníkov našich partnerov prostredníctvom vernostného programu a ďalších zaujímavých akcií počas celej sezóny.

Okrem obchodnej činnosti sa sústreďujeme aj na aktivity:

 • Vytváranie a vyhľadávanie predajných príležitostí
 • Poradenstvo v oblasti legislatívy, podpory podnikania pre svojich členov
 • Vyjednávanie obchodných podmienok v oblasti prevádzkového materiálu
 • Realizovanie marketingových aktivít, ktoré úzko súvisia s podporou predaja materiálov v rámci členov, dodávateľských partnerov, ako aj s propagáciu samotnej aliancie

Cieľom spoločnosti je poskytnúť služby pre svojich partnerov na takej úrovni, aby zefektívnili procesy pri nákupe stavebných materiálov a aby boli naplnené všetky požiadavky obchodného, informačného a logistického charakteru.

Napĺňame jednu z hlavných myšlienok ASAS:

"Pracujeme pre Vás..."