Kontaktné a firemné informácie spoločnosti ASAS, a.s.

Tomáša Růžičku 8500/23
010 01 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel : Sa , vložka č. 10697/L

IČO: 44 991 576
IČ DPH: SK2022912177

Telefón: +421 41 5630 052 , +421 41 5630 206
Fax: +421 41 5630 052