• GRENSTAVE , s.r.o.

 • ENTE spol. s r.o.

 • Hayden

 • KARTEL NITRA, s.r.o

 • Stavebniny STAVMIX

 • STAVO ARTIKEL s.r.o.

 • Stavivo IBV, s.r.o.

 • Prima Stavebniny

 • SADRO s.r.o.

 • SLOSMAT, s. r. o.

 • SOF - STAVEBNINY

 • Tehelňa STOVA, spol. s r. o.

Spoločnosť ASAS, a.s.

Spoločnosť ASAS , a.s. ( Aliancia stavebnín akciová spoločnosť ) je obchodná spoločnosť, ktorá bola založená 31.10.2009 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline. Jednou z hlavných náplní činnosti je nákup stavebného materiálu a jeho predaj prostredníctvom svojich partnerských spoločností.

Sme 5 rokov na trhu!

Pokračuje dynamický rozvoj spoločnosti. V súčasnosti zabezpečujeme služby pre 15 obchodných partnerov a celkove 20 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska. Svojim partnerom poskytuje dodávateľský servis na špičkovej úrovni pri dodržaní konkurencieschopných cien dodávaného materiálu.

Spolupracujeme so všetkými významnými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov pre Slovensko. V portfóliu máme vyše 60 dodávateľov.

Naďalej rozširujeme sortiment stavebného materiálu pre zabezpečenie komplexnosti v rámci dodávok pre stavebnú činnosť.

Motivujeme zákazníkov našich partnerov prostredníctvom zaujímavých spotrebiteľských súťaží a rôznych akcií počas celej sezóny.

Okrem obchodnej činnosti sa sústreďujeme aj na aktivity:

 • Vytváranie a vyhľadávanie predajných príležitostí
 • Poradenstvo v oblasti legislatívy, podpory podnikania pre svojich členov
 • Vyjednávanie obchodných podmienok v oblasti prevádzkového materiálu
 • Realizovanie marketingových aktivít, ktoré úzko súvisia s podoprou predaja materiálov v rámci členov, dodávateľských partnerov , ako aj s propagáciu samotnej aliancie

Cieľom spoločnosti je poskytnúť služby pre svojich partnerov na takej úrovni, aby zefektívnili procesy pri nákupe stavebných materiálov a aby boli naplnené všetky požiadavky obchodného, informačného a logistického charakteru.

Napĺňame jednu z hlavných myšlienok ASAS:

"Pracujeme pre Vás..."